main-content, site-navigation, search

  •  
  •  
  •  
  •  
Osnovne informacije
d.o.o
Tehnička ispitivanja i analize

ADRESA DRUŠTVA:

51 000 RIJEKA, Tijani 6  

ADRESA LABORATORIJA:

51 000 RIJEKA, Pulska 13  
  • MB: 1607146
  • OIB: 35037742918
  • Tel / Fax: +385 (0)51 634 284
  • Mob: +385 (0)98 394 390
  • E-mail: tisan@ri.t-com.hr